VIDEO CAMPAGNOLA: Funkcija protiv rezanja žice

U videu možete pogledati kako radi senzor aku škara Campagnola ( vrijedi za škare Speedy, Strark M i Stark L), koji prilikom dodira s metalnim dijelom ili žicom blokira nož.

Baterijske škare imaju i zaštitu za korsnika za ruke, u slučaju dodira sa prstima korisnika ili dijelovima tijelo jednostavno ne rade, ne može doći do ozljede.