Kontrolna ploča DGT-DLX

Tvrtka Lombardini Marine predstavila je novu verziju kontrolne ploče (digitalno-analogna varijanta) pod nazivom DGT-DLX.

Nova ploča biti će jedinstvena za sve brodske verzije motora FOCS, CHD, KDI.

Nova kontrolna ploča ima veći broj mogućnosti od prijašnjih modela, od koih se ističe prikazivanje eventualne pogreške (error code)  na digitalnom zaslonu. Na taj se način olakšava komunikacija između krajnjega korisnika i ovlaštenog servisera.

Novu kontrolnu ploču nije moguće montirati na postojeću instalaciju motora već je potrebno promijeniti cijelu elektroinstalaciju.

Dokument