Svi proizvodi imaju jamstvo sukladno propisima EU.

Jamstvo je važeće samo ako je priložena jamstvena kartica i originalan račun kao dokaz kupnje ili potvrda na kojoj je vidljiv datum kupnje, ime prodavača, broj modela i serijski broj proizvoda. Entrada d.o.o. zadržava pravo odbijanja jamstva ako nedostaju takve informacije ili su iste izmijenjene nakon originalne kupnje proizvoda od prodavača.

Popravak mora izvršiti Entrada ovlašteni servisni centar. Jamstvo će biti nevažeće, čak i ako je neovlašteni servisni centar pokušao otkloniti kvar. Tvrtka Entrada d.o.o. neće biti dužna nadoknaditi troškove odštete, udovoljiti zahtjevima i nadoknaditi štetu koja je nastala zbog neovlaštenog popravljanja proizvoda.

Prodavatelj se obvezuje da će ispraviti bilo koji operacijski nedostatak u prodanom proizvodu uzrokovan neispravnim dizajnom, materijalom ili izvedbom (uključujući montažu, ako je ta usluga povjerena njemu) u granicama navedenim odredbama u nastavku.

Jamstvo će se odobriti tek nakon procjene neispravnih dijelova i njihovog povratka prodavatelju ili njihovom ovlaštenom zastupniku.

Prodavateljeva dužnost je da se, kada je obaviješten o grešci, obvezuje ispraviti nedostatke na svoj trošak i u najkraćem mogućem roku; prodavatelji zadržava pravo izmjene proizvoda ukoliko je to potrebno kako bi ispunio svoje obveze.

Ni pod kojim okolnostima prodavatelj ne jamči ili prihvaća odgovornost za ekonomske gubitke, odnosno troškove povezane s zamjenom proizvoda tijekom jamstvenog razdoblja; jamstvo je ograničeno na opseg pokrića navedenih u ovom članku.

Dijelovi zamijenjeni pod jamstvom moraju se vratiti u vlasništvo prodavatelja.

Da bi kupac iskoristio garanciju mora:

• potpuno isplatiti relevantni proizvod (i);

• poslati izvješće puštanja u rad prodavatelju bez odlaganja;

• provjeriti jesu li goriva, maziva i rashladne vode koja se koristi dobre kvalitete, čiste i u skladu sa specifikacijama proizvođača;

• voditi zapisnik održavanja sa datumima, sadržajem i rezultatom testova, vizualnom inspekcijom, tijekom popravka, održavanja uređaja i sve komentare o incidentima koji su nastali tijekom rada i uporabe;

• odmah obavijestiti Prodavatelja u pisanom obliku o bilo kakvim nedostatcima koji je pripisan proizvodu, uključujući i popratne dokaza o njima. Kupac mora dati prodavatelju svaku priliku za promatranje te eventualno uklanjanje i ispravljanje nedostataka. Osim ako nije izričito drugačije dogovoreno od strane Prodavatelja, također se moraju suzdržati od obavljanja popravaka sami ili od strane trećih osoba.

Jamstvo ne pokriva sljedeće:

  • Šteta nastala uslijed nezgode

  • Kvarovi uzrokovani pogrešnim popravcima drugih

  • Kvarovi uzrokovani uporabom zamjenskih dijelova drugih proizvođača

  • Troškovi prijevoza u vezi s popravkom ili zamjenom neispravnih dijelova

  • Popravci uzrokovani nepravilnim skladištenjem, starim ili kontaminiranim gorivom u sustavu goriva (spremnici, vodovi za gorivo ili rasplinjač)

  • Oštećenja uzrokovana nerazumnom uporabom ili zanemarivanjem, normalnim trošenjem ili preranim trošenjem uslijed nepravilnog održavanja

Za više informacija kontaktirajte nas putem sljedećeg emaila: info@entrada.hr